Kako bismo što više olakšali našu saradnju navodimo nekoliko praktičnih informacija o prijevodima.

Ukoliko imate dodatna pitanja kontaktirajte nas. Mi smo vama na raspolaganju!

Povjerljivost:

Svi podaci i informacije poslati na prevođenje čuvaju se kao poslovna tajna, čak se, na zahtjev naručioca i po obavljanu posla, s kompjutora i drugih medija mogu izbrisati svi tragovi.

Plaćanje:

Plaćanje završenih prijevoda vrši se preko žiro računa čiji se broj nalazi na samom računu za uslugu. Obićni rok za plaćanje je 14 dana po obavljanju posla. Kod prve narudžbe, u slučaju da ima više od 5 stranica, potrebno je avansno uplatiti 40% od ukupnog iznosa.

Reklamacije:

Naručitelj posla ima pravo na reklamaciju u roku od 7 dana nakon dostavljenja završenog prijevoda. Reklamaciju treba predati u pismenom obliku i poslati na adresu firme ili putem mejla na adresu agata@ebalkanika.pl, s tim da tada treba također poslati skeniranu žalbu ili fotografiju potpisane žalbe.

Ne snosimo odgovornost za greške koje su se kao takve našle u samom izvorniku teksta.

 

Mišljenje korisnika