Nudimo prijevode sa bosanskog jezika na poljski i sa poljskog na hrvatski, kako USMENE, tako i PISMENE.

Prevodimo obične, svakodnevne tekstove (poslovne konverzacije, reklamni katalozi, internet stranice, uputa za uporabu), kao i specijalističke tekstove (tehničke, pravne, znanstvene, tekstove iz oblasti ekonomije ili medicine i dr.).

Prevodimo usmeno na konferencijama i poslovnim sastancima, tako u Poljskoj kako i u Hrvatskoj, simultano i konsekutivno.

Za naručivanje prijevoda :

Kontaktirajte nas putem telefona +48784832104 ili nam pišite na adrese info@ebalkanika.pl ili agata@ebalkanika.pl

Kako funkcioniše saradnja s nama?

- Dostavljate nam tekst za prevođenje ili poziv za usmeno prevođenje

- Upoznajemo se sa zadatkom i definiramo njegove specifičnosti

- Utvrđujemo rokove za završetak prijevoda i dogovaramo se oko cijene

- Pristupamo poslu

- U dogovorenom roku dostavljamo gotov prijevod

Obično vrijeme za završetak prijevoda je dva do tri radna dana (do 10 stranica teksta/1800 znakova po stranici ). U hitnim slučajevima cijena se dogovara s naručiocem.

 

Mišljenje korisnika