Tłumaczenia USTNE proponujemy w szczególności przedsiębiorcom, którzy potrzebują wsparcia osoby znającej nie tylko język, ale i kulturę oraz realia kraju, w którego języku odbywać się będzie spotkanie.

 

Tłumaczymy kabinowo (symultanicznie), konsekutywnie (przekładamy wtedy dłuższe partie rozmowy, czy przemówienia), jak i „na ucho” (oznacza to, że tłumaczymy cicho, tak by słyszała nas tylko jedna, zainteresowana przekładem osoba np. podczas wielostronnego spotkania biznesowego).

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości nawet jeśli obie strony płynnie posługują się językiem angielskim. Kontrahenci z Bałkanów są bardzo wrażliwi na punkcie swojego języka. Lubią gdy obcokrajowcy robią ukłon w stronę ich języka.

A zadowolony Kontrahent to już połowa sukcesu!

Dla wybranych języków oferujemy tłumaczenie w parze z językiem angielskim lub niemieckim.

Tłumaczenia ustne rozliczane są za bloki (1 blok=5h) lub godzinowo, przy dłuższej współpracy.

Z naszego doświadczenia wynika, że negocjacje czy spotkania przynoszą zdecydowanie lepszy efekt, gdy stronę reprezentuje osoba znająca tamtejsze realia i zwyczaje.

Standardowy czas wykonania tłumaczenia to 2-3 dni robocze (do 10 stron rozliczeniowych/ 1800 znaków). W przypadku tłumaczeń ekspresowych cena tłumaczenia jest uzgadniana ze zleceniodawcą.


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Szanowny kliencie, Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci dokumentów powierzonych do tłumaczenia oraz danych osobowych lub firmowych niezbędnych do wystawienia faktury jest: Agata Jawoszek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agata Jawoszek „Balkanika”, ul. Bukowska 86/12 60-396 Poznań, NIP: 796 21 81 698. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej jak i elektronicznej na adres: agata@ebalkanika.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, w celu realizacji umowy i informowaniu Pana/Pani o aktualnym statusie sprawy a także w celach marketingowych (wycena i oferta tłumaczenia). Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat oraz w przypadku tłumaczeń poświadczonych – poprzez umieszczenie Państwa danych w Repertorium Tłumacza Przysięgłego. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do nich, poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

[Głosów:2    Średnia:5/5]