Tłumaczenia – język macedoński

tłumaczenia macedoński

Tłumaczenia języka macedońskiego – oferta firmy „Balkanika”

„Balkanika” ma w swojej ofercie pisemne tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne z języka macedońskiego i na macedoński, zarówno w trybie normalnym, jak i poświadczonym. Przetłumaczymy dla Państwa korespondencję firmową, katalogi reklamowe, instrukcje obsługi i zwykłe teksty użytkowe.

Wystarczy przesłać dokument, który chcecie Państwo przetłumaczyć, pocztą elektroniczną lub skorzystać z wstępnej wyceny. Tłumacz języka macedońskiego zapoznaje się z tekstem i określa jego specyfikę. Po ustaleniu terminów i dokonaniu wyceny, tłumacz przystępuje do pracy a w ustalonym terminie dostarcza gotowe tłumaczenie na język macedoński.

Wszystkie teksty są tłumaczone na języka macedoński przez rodzimego użytkownika języka macedońskiego.

 

Historia języka macedońskiego

Język macedoński należy do grupy języków południowosłowiańskich. Ważne, aby nie mylić go z helleńskim językiem staromacedońskim, który używany był w starożytności. Uważa się, że język macedoński jest również bezpośrednim spadkobiercą języka staro-cerkiewno-słowiańskiego (Bracia Cyryl i Metody byli Słowianami, a więc – jak się uważa – należeli do narodu będącego przodkiem dzisiejszych Macedończyków). Języka tego używa obecnie około 4 milionów ludzi, głównie w Macedonii, gdzie jest on językiem urzędowym. Inne kraje, w których możemy spotkać mieszkańców posługujących się macedońskim, to Serbia, Czarnogóra, Bułgaria oraz Grecja.

Co istotne, język macedoński ma szereg wspólnych cech z językiem bułgarskim, dlatego też literacki język macedoński ze względu na genetyczną bliskość oraz wiele zbieżności jest przez niektórych językoznawców, niesłusznie uważany za jego odmianę. Do zapisu języka macedońskiego używa się zmodyfikowanej cyrylicy, która obecnie składa się z 31 znaków. Jeśli chodzi o różnicę między obydwoma językami literackimi, to na literacką bułgarszczyznę duży wpływ wywarł język rosyjski, z którego przejęto bardzo wiele słów i wyrażeń. W przypadku języka macedońskiego podobną rolę odegrał język serbskochorwacki i turecki. Dla Macedończyków ich język jest sprawą kluczową w kształtowaniu się ich tożsamości. Nie lubią gdy nazywa się go bułgarskim lub „słowiańskim greckim”. Osoby chcące rozwijać swój biznes w Macedonii powinny wykazać się dużą delikatnością i uważnością w tej kwestii. Za docenienie i uznanie ich języka Macedończycy odwdzięczą się gościnnością i chęcią pomocy. Warto w tej materii zaufać wykwalifikowanemu tłumaczowi języka macedońskiego.

[Głosów:6    Średnia:4.3/5]