Tłumaczenia – język serbski

 

Oferta tłumaczeń na serbski

Tłumacz serbski

Oferujemy tłumaczenia zwykłe i poświadczone z i na język serbski. Tłumacz przysięgły języka serbskiego przełoży dla Państwa zarówno dokumenty urzędowe, dokumentację medyczną i sądową, jak i zwykłe teksty użytkowe, takie jak prywatna korespondencja czy okazjonalne życzenia. Tłumaczymy także teksty stron internetowych, katalogów firmowych, instrukcji obsługi, materiałów szkoleniowych i reklamowych. Wachlarz wykonywanych przez nas tłumaczeń jest szeroki i obejmuje tłumaczenia specjalistyczne, m.in. tłumaczenia techniczne, tłumaczenia prawnicze, medyczne, naukowe i z dziedziny ekonomii. Zlecone tłumaczenia z i na język serbski realizowane są zawsze w wyznaczonym terminie i wedle poczynionych wcześniej ustaleń. Termin jest uzgadniany z uwzględnieniem realnego nakładu czasu niezbędnego dla właściwego i starannego wykonania tłumaczenia. Standardowy czas wykonania tłumaczenia to 2-3 dni (dziennie tłumaczymy ok 7 stron rozliczeniowych tj. liczących po 1800 znaków ze spacjami), w przypadku tłumaczeń ekspresowych cena tłumaczenia jest uzgadniana ze zleceniodawcą. Nad poprawnością tłumaczenia czuwają wykwalifikowani redaktorzy i weryfikatorzy wśród których są także rodzimi użytkownicy języka serbskiego.

Tłumaczenia zwykłe i techniczne z i na serbski

  • Klienci, którzy już skorzystali z oferty firmy „Balkanika”, zapewniają, że dobrze wykonane tłumaczenie znacznie ułatwiło im wykonywanie ich pracy, rozwijanie biznesu, załatwianie urzędowych i sądowych spraw.
  • Wszelkie udostępnione dane oraz informacje powierzone do tłumaczenia są zachowane w tajemnicy. Na prośbę zleceniodawcy gotowe i przekazane już tłumaczenia mogą być usunięte z pamięci komputera i innych nośników.

Standardowo termin płatności za tłumaczenie wynosi 14 dni. Przy pierwszym powierzonym zleceniu najczęściej wymagana jest przedpłata za zlecone tłumaczenie. Jeśli współpraca rozwija się dalej, płatności za kolejne tłumaczenia dokonywane są przelewem na numer konta podany na rachunku.

 

Historia języka serbskiego

Język serbski jest językiem południowosłowiańskim, opartym na dialekcie sztokawskim i powstał przez rozpad języka serbsko-chorwackiego na dwa systemy językowe. Użytkownikami języka serbskiego są Serbowie, a także Czarnogórcy zamieszkujący tereny Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny. Wyróżnia się dwa warianty serbskiego: ekawski, obecny głównie na terenie Serbii oraz jekawski, występujący w Bośni oraz Czarnogórze. Różnice pomiędzy tymi dwoma wariantami są minimalnie. Język serbski i chorwacki są nadal do siebie bardzo podobne, dlatego Serbowie i Chorwaci nie mają problemu z wzajemnym zrozumieniem.

 

Język serbski w praktyce

Język serbski jest zapisywany w dwóch alfabetach, z zastosowaniem cyrylicy lub alfabetu łacińskiego. W Czarnogórze pisze się głównie z zastosowaniem alfabetu łacińskiego. Czasopisma stosują oba alfabety, natomiast w celach handlowych stosowane są różne alfabety, widać to po witrynach sklepowych. Dokumenty oficjalne są jednak publikowane głównie cyrylicą. Na oficjalnej stronie internetowej rządu serbskiego widnieje informacja, że oficjalnym językiem Serbii jest serbski, a używanym alfabetem jest cyrylica, w użyciu jednak jest także alfabet łaciński. W wielu środowiskach głównym pismem jest alfabet cyrylicki, o którego obecność walczą ugrupowania prawicowe oraz te związane z Cerkwią Prawosławną. Cyrylica stała się urzędowym alfabetem od czasu reformy serbskiej konstytucji, dlatego też dokumenty urzędowe wydawane są wyłącznie cyrylicą. Obecnie można powiedzieć, że alfabet łaciński jak i cyrylica funkcjonują równolegle w mediach, wydawnictwach, codziennym życiu.

[Głosów:7    Średnia:3.3/5]