Tłumaczenia USTNE proponujemy w szczególności przedsiębiorcom, którzy potrzebują wsparcia osoby znającej nie tylko język, ale i kulturę oraz realia kraju, w którego języku odbywać się będzie spotkanie.

Tłumaczymy kabinowo (symultanicznie), konsekutywnie (przekładamy wtedy dłuższe partie rozmowy, czy przemówienia), jak i „na ucho” (oznacza to, że tłumaczymy cicho, tak by słyszała nas tylko jedna, zainteresowana przekładem osoba np. podczas wielostronnego spotkania biznesowego).

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości nawet jeśli obie strony płynnie posługują się językiem angielskim. Kontrahenci z Bałkanów są bardzo wrażliwi na punkcie swojego języka. Lubią gdy obcokrajowcy robią ukłon w stronę ich języka.

A zadowolony Kontrahent to już połowa sukcesu!

Dla wybranych języków oferujemy tłumaczenie w parze z językiem angielskim lub niemieckim.

Tłumaczenia ustne rozliczane są za bloki (1 blok=5h) lub godzinowo, przy dłuższej współpracy.

Z naszego doświadczenia wynika, że negocjacje czy spotkania przynoszą zdecydowanie lepszy efekt, gdy stronę reprezentuje osoba znająca tamtejsze realia i zwyczaje.

Standardowy czas wykonania tłumaczenia to 2-3 dni robocze (do 10 stron rozliczeniowych/ 1800 znaków). W przypadku tłumaczeń ekspresowych cena tłumaczenia jest uzgadniana ze zleceniodawcą. 

KILKA PRAKTYCZNYCH INFORMACJI:

Poufność:

Wszelkie dane i informacje powierzone do tłumaczenia zachowujemy w tajemnicy, dodatkowo na prośbę zleceniodawcy możemy usunąć z pamięci komputera i innych nośników gotowe i przekazane już tłumaczenie.

Płatność:

Płatność za tłumaczenie dokonywana jest przelewem na numer konta podany na rachunku. Termin płatności standardowo to 14 dni. W przypadku pierwszego zlecenia, o ile przekracza ono 5 stron, wymagana jest przedpłata w wysokości 40% wartości wycenionego tłumaczenia.

Reklamacje:

Zleceniodawca ma prawo złożyć reklamację wykonanej usługi w terminie do 7 dni od jej wykonania. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej z uzasadnieniem i przesłać na adres korespondencyjny firmy oraz mailowo na adres agata@ebalkanika.pl w formie skanu lub zdjęcia podpisanego tekstu reklamacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów w tekście oryginalnym.

       (Dla wybranych języków oferujemy tłumaczenie w parze z językiem angielskim lub niemieckim!)

Tłumaczenia USTNE proponujemy w szczególności przedsiębiorcom, którzy potrzebują wsparcia osoby znającej nie tylko język, ale i kulturę oraz realia kraju, w którego języku odbywać się będzie spotkanie.

Tłumaczymy kabinowo (symultanicznie), konsekutywnie (przekładamy wtedy dłuższe partie rozmowy, czy przemówienia), jak i „na ucho” (oznacza to, że tłumaczymy cicho, tak by słyszała nas tylko jedna, zainteresowana przekładem osoba np. podczas wielostronnego spotkania biznesowego).

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości nawet jeśli obie strony płynnie posługują się językiem angielskim. Kontrahenci z Bałkanów są bardzo wrażliwi na punkcie swojego języka. Lubią gdy obcokrajowcy robią ukłon w stronę ich języka.

A zadowolony Kontrahent to już połowa sukcesu!

Dla wybranych języków oferujemy tłumaczenie w parze z językiem angielskim lub niemieckim!

Z naszego doświadczenia wynika, że negocjacje czy spotkania przynoszą zdecydowanie lepszy efekt, gdy stronę reprezentuje osoba znająca tamtejsze realia i zwyczaje.

Standardowy czas wykonania tłumaczenia to 2-3 dni robocze (do 10 stron rozliczeniowych/ 1800 znaków). W przypadku tłumaczeń ekspresowych cena tłumaczenia jest uzgadniana ze zleceniodawcą. 

KILKA PRAKTYCZNYCH INFORMACJI:

Poufność:

Wszelkie dane i informacje powierzone do tłumaczenia zachowujemy w tajemnicy, dodatkowo na prośbę zleceniodawcy możemy usunąć z pamięci komputera i innych nośników gotowe i przekazane już tłumaczenie.

Płatność:

Płatność za tłumaczenie dokonywana jest przelewem na numer konta podany na rachunku. Termin płatności standardowo to 14 dni. W przypadku pierwszego zlecenia, o ile przekracza ono 5 stron, wymagana jest przedpłata w wysokości 40% wartości wycenionego tłumaczenia.

Reklamacje:

Zleceniodawca ma prawo złożyć reklamację wykonanej usługi w terminie do 7 dni od jej wykonania. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej z uzasadnieniem i przesłać na adres korespondencyjny firmy oraz mailowo na adres agata@ebalkanika.pl w formie skanu lub zdjęcia podpisanego tekstu reklamacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów w tekście oryginalnym.

       (Dla wybranych języków oferujemy tłumaczenie w parze z językiem angielskim lub niemieckim!)

Opinie klientów