Tłumaczenia - język czarnogórski


Korzenie języka czarnogórskiego

Około 145 tysięcy ludzi porozumiewa się w języku czarnogórskim, który używany jest przede wszystkim w Czarnogórze. W 2007 roku parlament tego kraju uznał język czarnogórski za język urzędowy, odrębny od serbskiego, chorwackiego i bośniackiego. W języku czarnogórskim występuje kilka specyficznych cech niespotykanych w innych wariantach dawnego języka serbskochorwackiego. Do charakterystycznych cech fonetycznych należy dwusylabowa wymowa „ije” pochodzącego z jaci. Jest to tzw. zjawisko hiperjekawizmu. Posiada też odrębne głoski oraz odrębne fonemy, po których mieszkańcy Bałkanów rozpoznają Czarnogórców od pierwszej rozmowy.
 
Warto dodać, że język czarnogórski ma dużo typowych tylko dla niego cech, które potwierdzają w pełni jego tożsamość – w odróżnieniu od języka serbskiego, który na charakter ponadnarodowy.
 

Oferta tłumaczeń - język czarnogórski

„Balkanika” zapewnia tłumaczenia z czarnogórskiego i na ten język w wielu wariantach, mogą być to tłumaczenia ustne, jak i pisemne, w trybie poświadczonym tzw. przysięgłym jak i zwykłym. Oferuje też tłumaczenia techniczne w języku czarnogórskim i różnego rodzaju tłumaczenia specjalistyczne, realizowane przez wykwalifikowanych tłumaczy języka czarnogórskiego. Tłumaczenia mogą dotyczyć również korespondencji biznesowej, stron internetowych jak i zwykłych tekstów użytkowych. 
 
„Balkanika” oferuje także tłumaczenia ustne realizowane w różnej formie. Mogą to być tłumaczenia „na ucho” – na potrzeby jednej osoby np. podczas spotkania wielostronnego, tłumaczenie większych części przemowy lub wypowiedzi, a także tłumaczenia kabinowe, inaczej nazywane symultanicznymi.
 
Wykwalifikowany tłumacz języka czarnogórskiego jest w stanie wykonać tłumaczenie terminowo, sprawnie, jednocześnie zachowując wysoką jakość świadczonej usługi. Z wieloletniego doświadczenia firmy tłumaczeniowej „Balkanika” wynika, że negocjacje czy spotkania biznesowe przynoszą zdecydowanie lepszy efekt, gdy stronę reprezentuje osoba znająca tamtejsze realia i zwyczaje. Taką osobą jest zapewne tłumacz języka czarnogórskiego. Sama właścicielka firmy obroniła doktorat na temat kultury i literatury w Bośni i Hercegowinie, ponadto przez rok pracowała w Konsulacie Honorowym Bośni i Hercegowiny.  Pracuje również jako przewodniczka po Bałkanach. Tłumaczy z chorwackiego, serbskiego, bośniackiego i czarnogórskiego. Warto pamiętać, że profesjonalne tłumaczenia bardzo ułatwiają firmom funkcjonowanie na bałkańskim rynku.

 

Opinie klientów