Tłumaczenia - język macedoński


Historia języka macedońskiego

Macedoński należy do bułgarsko-macedońskiej grupy języków południowosłowiańskich. Ważne, aby nie mylić go z helleńskim językiem staromacedońskim, który używany był w starożytności. Język macedoński jest również bezpośrednim spadkobiercą języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Języka tego używa obeznie około 4 milionów ludzi, głównie w Macedonii, gdzie jest on językiem urzędowym. Inne kraje, w których możemy spotkać mieszkańców posługujących się macedońskim, to Serbia, Czarnogóra, Bułgaria oraz Grecja.

Co istotne, język macedoński ma szereg wspólnych cech z językiem bułgarskim, dlatego też literacki język macedoński ze względu na genetyczną bliskość oraz wiele zbieżności jest przez niektórych językoznawców, niesłusznie uważany za jego odmianę. Do zapisu języka macedońskiego używa się zmodyfikowanej cyrylicy, która obecnie składa się z 31 liter. Jeśli chodzi o różnicę między obydwoma językami literackimi, to na literacką bułgarszczyznę duży wpływ wywarł język rosyjski, z którego przejęto bardzo wiele słów i wyrażeń. W przypadku języka macedońskiego podobną rolę odegrał język serbskochorwacki i turecki.

Oferta firmy "Balkanika"

„Balkanika” zajmuje się wszystkimi rodzajami tłumaczeń pisemnych, w jej ofercie są tłumaczenia zwykłe z języka macedońskiego i na macedoński, specjalistyczne oraz tłumaczenia techniczne z języka macedońskiego, tłumaczenia firmowe. „Balkanika” dokonuje tłumaczenia dokumentów, korespondencji firmowej, katalogów reklamowych, instrukcji obsługi. Oferuje też tłumaczenia ustne, dokonywane przez wykwalifikowanego tłumacza języka macedońskiego.

Wystarczy przesłać dokument, który chcecie Państwo przetłumaczyć, pocztą elektroniczną lub skorzystać z wstępnej wyceny. Tłumacz języka macedońskiego zapoznaje się z tekstem i określa jego specyfikę. Po ustaleniu terminów i dokonaniu wyceny, tłumacz przystępuje do pracy a w ustalonym terminie dostarcza gotowe tłumaczenie na język macedoński.

Płatność za tłumaczenie jest dokonywana przelewem na numer konta podany na rachunku, termin płatności to standardowo 14 dni. Przy pierwszym zleceniu najczęściej wymagana jest przedpłata w wysokości 40% całej kwoty za zlecone tłumaczenie. Zleceniodawca ma prawo do reklamacji usługi w terminie 7 dni od jej wykonania. Wymagane jest złożenie wniosku w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

 

Opinie klientów