Tłumaczenia - język serbski


Historia języka serbskiego

Język serbski jest językiem południowosłowiańskim, opartym na dialekcie sztokawskim, powstał przez rozpad języka serbsko-chorwackiego na dwa systemy językowe. Użytkownikami języka serbskiego są Serbowie, a także Czarnogórcy zamieszkujący tereny Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny. Wyróżnia się dwa warianty serbskiego: ekawski, obecny głównie na terenie Serbii oraz jekawski, występujący w Bośni oraz Czarnogórze. Różnice pomiędzy tymi dwoma wariantami są minimalnie. Język serbski i chorwacki są nadal do siebie bardzo podobne, dlatego Serbowie i Chorwaci nie mają problemu z wzajemnym zrozumieniem.

Język serbski w praktyce

Język serbski jest zapisywany w dwóch alfabetach, z zastosowaniem cyrylicy lub alfabetu łacińskiego. W Czarnogórze pisze się głównie z zastosowaniem alfabetu łacińskiego. Czasopisma stosują oba alfabety, natomiast w celach handlowych stosowane są różne alfabety, widać to po witrynach sklepowych. Dokumenty oficjalne są jednak publikowane głównie cyrylicą. Na oficjalnej stronie internetowej rządu serbskiego widnieje informacja, że oficjalnym językiem Serbii jest serbski, a używanym alfabetem jest cyrylica, w użyciu jest też alfabet łaciński. W wielu środowiskach głównym pismem jest alfabet cyrylicki, o którego obecność walczą ugrupowania prawicowe oraz te związane z Cerkwią Prawosławną. Cyrylica stała się urzędowym alfabetem od czasu reformy serbskiej konstytucji, dlatego też dokumenty urzędowe wydawane są wyłącznie cyrylicą. Obecnie można powiedzieć, że alfabet łaciński jak i cyrylica funkcjonują równolegle w mediach, wydawnictwach, codziennym życiu.

Oferta tłumaczeń na serbski

Firma „Balkanika” może zaoferować Państwu tłumaczenia na język serbski oraz tłumaczenia z tego języka na język polski. Tłumacz języka serbskiego może dokonać przekładu dokumentów urzędowych, zwykłych tekstów, storn internetowych, a także katalogów firmowych, instrukcji obsługi, materiałów szkoleniowych i reklamowych. Wachlarz tłumaczeń jest szeroki i zawiera tłumaczenia specjalistyczne, m.in. tłumaczenia techniczne na język serbski i z tego języka, tłumaczenia prawnicze, medyczne, naukowe, ekonomiczne. Zlecone tłumaczenia realizowane są zawsze w wyznaczonym terminie i wedle poczynionych wcześniej ustaleń. Termin jest uzgadniany z uwzględnieniem realnego nakładu czasu niezbędnego dla właściwego i starannego wykonania tłumaczenia. Standardowy czas wykonania tłumaczenia to 2-3 dni, w przypadku tłumaczeń ekspresowych cena tłumaczenia jest uzgadniana ze zleceniodawcą.

Klienci, którzy już skorzystali z oferty firmy „Balkanika”, zapewniają, że tłumaczenie to bardzo przydatna sprawa, która ułatwia innym wykonywanie ich pracy, rozwijanie biznesu, załatwianie urzędowych i sądowych spraw.

Wszelkie udostępnione dane oraz informacje powierzone do tłumaczenia są zachowane w tajemnicy. Na prośbę zleceniodawcy gotowe i przekazane już tłumaczenia mogą być usunięte z pamięci komputera i innych nośników. Przy pierwszym powierzonym zleceniu najczęściej wymagana jest przedpłata w wysokości 40% całej kwoty za zlecone tłumaczenie. Jeśli współpraca rozwija się dalej, płatności za kolejne tłumaczenia dokonywane są przelewem na numer konta podany na rachunku.

 

Opinie klientów