Tłumaczenia język słoweński


Korzenie języka słoweńskiego

Słoweński pochodzi z języka prasłowiańskiego. Podobnie jak chorwacki i serbski, język słoweński należy do grupy języków południowosłowiańskich, a te z kolei wchodzą w skład języków indoeuropejskich. Jest językiem urzędowym w Słowenii, lecz mówi nim ok. 2,4 mln ludzi w tym mieszkańcy Austrii oraz Włoch. Literacki język słoweński wyłonił się w drugiej połowie XVI wieku dzięki działalności słoweńskich luteranów w okresie reformacji. Najbardziej znani i jednocześnie najważniejsi pisarze z tamtego okresu to Primož Trubar, który napisał pierwszą słoweńską książkę, oraz Adam Bohorič, twórca opisu gramatyki języka słoweńskiego. Trzeci znany pisarz to pochodzący z Chorwacji Jurij Dalmatin, który dokonał przełożenia Biblii na język słoweński. Język ten podlegał bardzo silnym wpływom innych języków, w tym: niemieckiego, włoskiego, chorwackiego, czeskiego i wielu innych. Początkowo słoweński był dość ubogi, dlatego potrzebował licznych zapożyczeń. Przez wieki wielu pisarzy rozwijało swoją odrębną wizję tego języka. Obecnie język ten jest silnie zdialektyzowany. 2,4 miliona ludzi mówiących po słoweńsku posługuje się aż 46 dialektamu.

Tłumaczenia - oferta

Firma „Balkanika” może zaoferować swoim klientom nie tylko zwykłe tłumaczenia, ale także tłumaczenia techniczne w języku słoweńskim. W zespole wykwalifikowanych lingwistów, operujących wszystkimi językami używanymi na Bałkanach, posiada bowiem sprawdzonych tłumaczy języka słoweńskiego. Tłumaczenie to dla nich sztuka poszukiwania najlepszej drogi komunikacji, tak potrzebnej w wielu dziedzinach życia codziennego, jak i w biznesie. „Balkanika” oferuje tłumaczenia z języka słoweńskiego oraz na język słoweński. Tłumaczenie może dotyczyć korespondencji biznesowej, ale również stron internetowych oraz zwykłych tekstów użytkowych. Jeżeli potrzebują Państwo profesjonalnego tłumacza na język słoweński, firma „Balkanika” jest do Państwa dyspozycji. Pracownicy szybko dokonają wyceny tekstu i dostarczą przekład w dogodnym terminie i formie. Warto też pamiętać o ofercie tłumaczeń ustnych, gdzie mają Państwo do wyboru tłumaczenie symultaniczne, konsekutywne (przekład dotyczy dłuższych partii rozmowy lub przemówienia) oraz tłumaczenie „na ucho” (jest to ciche tłumaczenie z języka słoweńskiego, tak by słyszała nas tylko jedna, zainteresowana przekładem osoba).

Opinie klientów