Како бисмо што више олакшали нашу сaрадњу наводимо неколико практичних информација о преводима.

Уколико имате додатна питања контактирајте нашу фирму. Ми смо вама на располагању!

Поверљивост:

Сви подаци и информације послати на превођење чувају се као пословна тајна, чак се, на захтев наручиоца и по обављану посла, са компјутера и других медија могу избрисати сви трагови.

Плаћање:

Плаћање завршених превода врши се преко жиро рачуна који се добија на самом рачуну за услугу. Уобичајени рок плаћања је 14 дана по обављању посла. Код прве наруџбе, у случају да она има више од 5 страна, потребно је авансно уплатити 40% од укупне суме.

Рекламације:

Наручилац посла има право на рекламацију у року од 7 дана након завршетка посла. Рекламацију треба предати писменим путем и послати на адресу фирме или путем мејла на адресу

agata@ebalkanika.pl, с тим да тада треба послати скенирану жалбу или фотографију потписане жалбе. Ми не сносимо одговорност за материјалне грешке које су се као такве нашле у самом оригиналу текста

Утисци клијената