Języki bałkańskie, choć wiele z nich należy do grupy słowiańskich, w Polsce nie są szeroko znane. Dlatego też w przypadku potrzeby przetłumaczenia dokumentów, korespondencji na którykolwiek z bałkańskich języków, warto zwrócić się po pomoc do specjalistów.

Profesjonalne tłumaczenia pisemne języków bałkańskich

Nasze biuro tłumaczeń specjalizuje się w rzetelnych przekładach wielu języków, którymi co dzień posługują się mieszkańcy Bałkanów. Pracujący w zespole biura Balkanika tłumacze mogą wykonać tłumaczenie z takich języków, jak:

W ofercie mamy również tłumaczenia na język rumuński i węgierski. W naszym zespole pracują specjaliści, którzy mają wysokie kwalifikacje, a także nieustannie rozwijają swoje zdolności językowe, aby zaoferować klientom najwyższy poziom tłumaczenia.

Jakie tłumaczenia wykonujemy?

Zajmujemy się translacją zarówno zwykłej korespondencji, jak i biznesowej. Na potrzeby klientów możemy również przełożyć treści marketingowe, techniczne, cyfrowe, a także medyczne, naukowe i prawnicze. Mamy również uprawnienia, aby wykonać tłumaczenia uwierzytelnione, dzięki czemu przełożona dokumentacja zyska moc dowodową przed sądem, jak i innymi instytucjami państwowymi.

Co należy zrobić, aby zlecić nam tłumaczenie?

Wystarczy skontaktować się z nami i przekazać tekst do tłumaczenia. Wtedy też rozpoznajemy specyfikę dostarczonego materiału i umawiamy się z klientem na termin realizacji zlecenia, a także ewentualne dodatkowe czynności, jak korekta czy weryfikacja treści. Na tym etapie klient otrzymuje od nas również wycenę, a jeśli zaakceptuje przedstawioną propozycję – przystępujemy do tłumaczenia.

Gwarantujemy, że korzystając z pomocy biura tłumaczeń Balkanika, zyskacie Państwo profesjonalny pisemny przekład, który będzie w całości odpowiadać oryginałowi.


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Szanowny kliencie, Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci dokumentów powierzonych do tłumaczenia oraz danych osobowych lub firmowych niezbędnych do wystawienia faktury jest: Agata Jawoszek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agata Jawoszek „Balkanika”, ul. Bukowska 86/12 60-396 Poznań, NIP: 796 21 81 698. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej jak i elektronicznej na adres: agata@ebalkanika.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, w celu realizacji umowy i informowaniu Pana/Pani o aktualnym statusie sprawy a także w celach marketingowych (wycena i oferta tłumaczenia). Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat oraz w przypadku tłumaczeń poświadczonych – poprzez umieszczenie Państwa danych w Repertorium Tłumacza Przysięgłego. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do nich, poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. (Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

[Głosów:4    Średnia:4/5]